Referanser

«Scandic Lerkendal brukte Siv og Grethe som prosessledere ifbm at vi satte lederskap på dagsorden på hotellet og i kjeden. Grethe og Siv er trygge og trivelige i prosessrommet. Det er god balanse mellom latter og alvor, de bistår i å få satt ord på ting, får ut essens, skaper rom til refleksjon og diskusjon og sikrer fremdrift. Vi opplevde at de veiledet gruppa trygt med profesjonalitet, fagkunnskap og tilgang på rik verktøykasse. Prosessen satte igang noe hos oss, vi fikk en fornyet felles plattform og vi tok dette med oss videre inn i interne prosesser.» (Line Vikrem-Rosmæl, General Manager Scandic Lerkendal Trondheim)

«Vi har jobbet tett sammen i ett år ifbm med et internt prosjekt «tillitsledelse og tilbakemeldingskultur». Vi hadde separate og felles samlinger med ledelse, tillitsvalgte, vernetjeneste og alle ansatte (50), med hovedfokus på relasjonsbygging og sikring av god og konstruktiv dialog og samarbeid internt. Vi fikk bevissthet om viktigheten av emosjonell kompetanse og hvordan ens egen væremåte påvirker kolleger og arbeidsmiljøet. Kunnskap om temaene ble formidlet på en entusiastisk og inspirerende måte. Resultat har blitt at alle har nå har en generelt større egeninnsikt for det ansvar en har for det kollektive arbeidsmiljøet, og vi har et personale bedre rustet til å møte forventninger i fremtidens arbeidsliv. Sammen fikk vi utarbeidet «Husregler» for Hustad og prosjektet har fått positiv omtale i medarbeiderundersøkelse.» (Frode Erlandsen, Fengselsleder Kriminalomsorgen Hustad Fengsel)

«Gjennom lederprogrammet hos Steen & Finndatter as har jeg utviklet min bevissthet rundt min emosjonelle kompetanse, jeg har blitt en bedre og mer bevisst kommunikatør. Jeg evner også å se andre på en bedre måte. Den sterke faglige kompetansen Steen & Finndatter sitter på har vært en enorm ressurs som jeg har dratt god nytte av. Steen & Finndatter as har en god balanse mellom interessant undervisning av akademisk relevant teori og spennende og lærerike øvelser som utføres i en trygg og god atmosfære. Tusen takk for en fantastisk god tid hos dere!» (Ane Mysen Utengen, Masterstudent Rådgivning NTNU)

«Lederprogrammet er utrolig lærerikt. Det beste er alle de praktiske øvelsene vi deltok i gjennom hele kurset. Vi øvet sammen to og to og i triader på tre. Vi lærte og erfarte  hvordan vi kan øve oss i hverdagen –  og dette gjorde at jeg fikk lærdommen «under huden». Ingen fare for at man blir sittende passiv og lytte til presentasjoner. Samtidig gjorde dette at jeg ble presset ut av komfort-sonen, noe som både er krevende og spennende. Siv og Grethe skaper likevel en trygg ramme rundt det hele, noe som gjør at man tør å trene, tør å prøve og lære. Motivasjonen til å bruke teknikkene og kunnskapen videre er stor! Dette var god erfaringslæring.» (Hildegunn Vada, Prosjektleder UNINETT)

«Jeg har brukt Grethe og Siv til prosess i avdelingen og som deltaker på veiledningsgruppe for ledere. Jeg opplever de som oppriktig interessert i hver eneste deltager og de ulike utfordringer de har. Det er gode vekslinger i forelesningene, utfordrende, gode spørsmål og lar ikke deltageren «forsvinne». De klarer å skape et miljø i gruppen som gir trygghet og samhold. Jeg oppfatter det som om deltagerne ofte overrasker seg selv ved deres åpenhet i gruppa og de utfordringer de jobber med. Siv og Grethe er herlige åpne og direkte. Jobber godt sammen og gir god innspill/eksempler til hverandre under forelesninger. Med god Nordnorsk humor. De har gode eksempler og historier som gjør at de ulike tema blir enklere å ta til seg. Gode vekslinger gjennom dagen, gjennom teori, diskusjoner og øvelser. Aldri en kjedelig stund. Forelesningene gir en bevissthet til deltagerne om tema som er viktig å jobbe videre med..» (Snorre Sandvik, Avdelingsleder Bravida VVS Trondheim)

«Vi på Specsavers Trondheim engasjerte Siv og Grethe til å fasilitere en prosess over noen måneder med økt kulturbevissthet og kommunikasjonsendring internt. Etter mange år med meget høyt tempo i butikken var vi oppmerksom på at vi hadde noen utfordringer: vi trengte å bli bedre kjent og lære oss å snakke sammen på et annet nivå enn tidligere. Vi gjennomførte flere samlinger med alle ansatte, og Siv og Grethe hjalp oss alle å bli bedre kjent med hverandre, øke vår bevissthet om hva vi sier, når vi sier det og på hvilken måte og å lage en ny plattform for teamet vårt. Premien så langt har vært at vi ser hverandre bedre, mer bevisst hvordan vi omgås og vi greier å samarbeide bedre. Stemningen er løsere og vi tar oss tid til å ha det gøy på jobb!» (Tone Myhren, Daglig Leder Specsavers Trondheim)

«Jeg har tidligere observert Steen og Finndatter i andre prosesser i Bravida og gledet meg veldig til selv å få være deltaker på «Veiledningsgruppe for ledere» våren 2018. Steen og Finndatter klarte tidlig i kurset å skape en god atmosfære blant kursdeltakerene og jeg følte meg godt ivaretatt. Jeg mener størrelsen på gruppen er en suksessfaktor i akkurat dette kurset. Få kursdeltakere resulterte i at vi brukte kort tid på å skape gode relasjoner oss imellom og det var trygge og gode rammer for oss som deltakere når vi skulle starte praktiske øvelser. Det var god balanse mellom teori og praksis, der teorien som ble lagt fram var «spot on» og øvelsene var både utfordrende, morsomme og fryktelig interessante. Kurslederne forklarte og forenklet de mange teoriene rundt ledelse godt. Kurset var en reise i bevisstgjøring av egen lederstil og underveis ble jeg oppmerksom på endringene som denne bevisstgjøringen skapte. Alt i alt meget godt fornøyd Det er for meg ingen tvil om at Steen og Finndatter er et tospann med kompetanse og allsidighet på mange felt. God på kommunikasjon – god på humor – god på folk!» (Inger Rygh Bekkevahr, Personalleder Bravida)

«Jeg har vært deltager på «Veiledergruppe for Ledere» hos Siv og Grethe. Gjennom hele kurset var det lagt opp til tilbakemeldingsøvinger. Jeg satte fokus på dette med en gang jeg kom tilbake på jobb og la raskt merke til at bevisst feedback bruk er en flott måte å trygge og styrke relasjoner. Jeg er over gjennomsnittet opptatt av kommunikasjon, også hvordan vi kommuniserer gjennom kroppen. Å få muligheten til å være på en trygg og god øvingsarena for å øke oppmerksomheten på akkurat dette, var utrolig lærerikt. Jeg opplevde et sterkt samhold blant oss som var med på kurset. Dette tenker jeg handler mye om Siv og Grethe sin måte å skape trygghet på innad i gruppen. De fikk oss til å finne både styrker og utfordringer i vårt lederskap, og vi coachet hverandre på dette. Gjennom coachingøvelsene fikk vi virkelig brukt lytteteknikkene vi lærte. Jeg kjenner meg tryggere som leder og kommunikatør fordi jeg har fått økt oppmerksomheten på meg selv og mitt eget reaksjonsmønster.»  (Karen Marie Pettersen.  Bedrifssykepleier, Sør-Helgeland Bedriftshelsetjeneste. Helsesøster i Brønnøy Kommune

«Jeg har vært så heldig og vært masterstudent i praksis hos Steen & Finndatter as. Jeg har deltatt på «Veiledergruppe for Ledere» modul 1, 2 og 3. Siv og Grethe er svært profesjonelle, entusiastiske og genuint engasjerte i det de gjør. Jeg har fått en enorm nyttig kunnskap om emosjonell kompetanse og jeg har utviklet min selvbevissthet. Noe som jeg kan ta med meg både i arbeidslivet og i hverdagen, livet ut. Hos Siv og Grethe ble det aldri kjedelig. Jeg likte at vi ikke bare satt i vanlig klasseromstil og tok imot undervisning i flere timer. Vi har, blant annet, vært aktivt deltagende i triader hvor hver enkelt har øvd seg på nyttige ferdigheter og det å gi tilbakemeldinger. Dette gjør at kunnskapen blir implementert i deg og det er lettere å ta den med i praksisen din. Etter dagene hos Siv og Grethe satt jeg igjen med masse motivasjon og bedre kjennskap til meg selv. Jeg takker Siv og Grethe for en inspirerende reise. » (Elena Alexandra Gherasim, Masterstudent Rådgivning NTNU)

«Montessoribarnehagen Solsikken ønsket å satse mer på sin ledergruppe og utvikling av vårt lederteam. Siv la derfor opp til et eget lederprogram tilpasset våre ledere og vårt behov. Dette lederprogrammet har vært veldig nyttig for vår ledergruppe. Tilbakemeldingen fra mine ledere er at de har lært mye om seg selv og fått økt bevissthet i forhold til sine sterke sider, hva som er deres utviklingsområder, muligheter og trusler. De er mer bevisst språkets viktighet, og har endret en del på dette. Dette igjen gjør at vi nå jobber bevisst med oss selv og vår utvikling. Vi har alle blitt mer tydelige ledere for våre ansatte, noe som igjen gjør at det oppstår færre misforståelser og mål nås raskere. Siv hadde en god balanse av teori og praksis på kurset. For oss har dette kurset vært så viktig at vi kommer til å bruke Siv videre i vår lederutvikling til våren. Siv er meget dyktig og ser hva fremtidens ledere har har behov for.»  (Linda Torgersen Hoff. Daglig leder Montessori-barnehagene i Trondheim)

«Jeg har deltatt på lederprogrammet. Jeg kommer fra et fagmiljø hvor fokus på på sak og fakta er stort, derfor var kunnskap om relasjonskompetanse veldig nyttig. Siv og Grethe er et forrykende to-spann. Begge har stor faglig kompetanse som de formidler på en lettfattelig og bra måte, med innslag av god humor. De har mange gode eksempler som gjør at fagkunnskapen lett relateres til praktisk hverdag, og som også skaper refleksjon hos den enkelte. Opplegget er genialt med en perfekt blanding av teori og praktisk trening. Siv og Grethe evner å skape stor tillit og trygghet i gruppa noe som gjør at utbytte av de praktiske øvelsene blir enda større. Jeg har blitt bevist på å lytte og kommunisere bedre, samt at jeg har fått en rikholdig verktøykasse som jeg kan benytte i hverdagen. Jeg har også hatt Siv Finndatter som underviser og veileder på CoachingStudium. Her viser hun sin brede kompetanse. Jeg opplever hun har en unik evne til å veilede og utvikle den enkelte.» (Bjørg Dalane. Partner og daglig leder i Consepta Partner AS)

«Jeg var deltager på kurs i «Smartere Ledelse» under kyndig og interessant veiledning av Siv og Grethe. Et kurs jeg ikke ville vært for uten. Vi var en gruppe som utviklet et sterkt samhold og gode dialoger på tvers av våre yrker. Vi fikk trene på coaching, lytting, observering og tilbakemeldinger. Både på egne og andres utfordringer. De fikk frem både mine styrker og mine utfordringer som jeg kan ha stor nytte av i min hverdag som leder. Jeg ble oppmerksom på at det bor en rolig og tålmodig leder i meg. Siv og Grethe har en veldig direkte og åpen tone med masse humor, som smitter over på oss rundt dem. Dagene var egentlig for korte når jeg var der, selv om jeg hadde tøffe runder med deling og fremføringer. Noe som har gjort meg mere nysgjerrig på mennesker generelt. Etter kurset har jeg endt opp med en solid verktøykasse og et flott setnings-bibliotek for å takle de ulike samtalene i hverdagen.» (Willy Elverum. Seksjonsleder Service Rør. Oras – en del av Bravida)