Personvernerklæring

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæring gjelder for Steen & Finndatter as for nettsiden steenfinndatter.no

BEHANDLINGSANSVARLIG

Hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene er: Steen & Finndatter as med organisasjonsnummer 918 877 738.  Ansvarlige personer hos oss er Grethe Steen (styreleder) og Siv Finndatter (daglig leder).

HVA SAMLES INN – FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG
Steen & Finndatter as innhenter og innehar kun et minimum av personopplysninger tilknyttet eksisterende, potensielle og tidligere kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Personer vi har aktiv kontakt med, eller har intensjon om ha aktiv kontakt med.

Personopplysninger som hentes inn og oppbevares er i all hovedsak: Navn, e-post, adresse, faktureringsdetaljer, telefonnummer, stilling, organisatorisk tilknytning – og i noen tilfeller fødselsår, fødselsdato eller ansiennitet i firma, der det er nødvendig for å kunne kommunisere og svare på henvendelser, gjennomføre bestilte tjenester, sikre forsvarlig drift av selskapet og å ha mulighet for å behandle en eventuelle klage. Andre personopplysninger kan forekomme men vårt behandlingsgrunnlag ligger inn under Art. 6 GDPR Lawfulness of processing

A) Innhentet gyldig samtykke – les mer
B) Nødvendig for å oppfylle en avtale – les mer
C) Nødvendig for å oppfylle en rettslig plikt – les mer
F) Berettiget samtykke (bruk av databehandler fra eksterne leverandører)

Behandling av personopplysninger vil følge personopplysningsloven / personvern ordningen (GDPR) bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

HVEM og HVORDAN HENTES DATAENE INN?
I all hovedsak hentes og registreres ovennevnte data inn manuelt av de til enhver tid gjeldende representanter for Steen & Finndatter as. I noen tilfeller er det oppdragsgiver/kunde som samler inn data internt i egen organisasjon og sender over til Steen & Finndatter as som et ledd i gjennomføring av samarbeid/leveranse av tjenester. I andre tilfeller er det bruker selv som frivillig oppgir personopplysninger, som et ledd i kontakt og gjennomføring av tjenester. Og noen personopplysninger er vi pliktig til å hente inn og oppbevare i henhold til gjeldende regelverk selskapet er underlagt (f.eks opplysninger på faktura/regnskapsbilag som er lovpålagt å inkludere og oppbevare jfr bokføringsloven).

Personopplysninger hentes i all hovedsak inn via muntlig kommunikasjon, e-post, telefon, tekstmelding, oppføringer i offentlige kataloger og registre, og via meldinger i sosiale medier. Annen form for kommunikasjon kan også forekomme.

Det kan også forekomme innsamling, registrering og bruk av persondata ifbm bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre kunder, og i forbindelse med gjennomføring av undersøkelser som et ledd i gjennomføring av tjenester (for eksempel forundersøkelse før en prosess i bedrift). Dette registreres og lagres i de til enhver tid gjeldende datasystemer vi benytter til gjennomføring av undersøkelse.

Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg om hvordan vi bruker opplysningene.

Steen & Finndatter AS 
verken henter inn, registrer eller behandler sensitive personopplysninger.

MOTTAKER AV OPPLYSNINGER – DELING MED ANDRE?
I all hovedsak er Steen & Finndatter selv mottaker og behandler av personopplysningene. Noe deling med databehandlere, offentlige myndigheter og tredjeperson KAN være nødvendig som ledd i tjenestene, og noen også pliktig for å kunne drifte vår virksomhet. Dette vil typisk være IT leverandører (f.eks webhotel, e-post, programvare og skybaserte tjenester), regnskap/revisjon, rådgivning og lovpålagt rapportering til myndigheter.

Steen & Finndatter as utleverer normalt ikke opplysninger til mottakere i land utenfor Norge eller EØS-området. Steenfinndatter.no er hostet av Domeneshop.no I tillegg benytter vi databehandlingstjenestene til Google.com, Facebook, LinkedIN, Instagram, YouTube, Apple/iCloud, Fiken.no, zoom.us, wetransfer, microsoft, bitdefender, Wiley Everything DiSC og offentlige pålagte registre så som altinn, skatteetaten, AA-registeret, Brønnøysundsregisteret oa. Vi er i god tro at alle disse  databehandlingstjenesten følger GDPR lovgivningen.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER
Vi tar sikkerhet på alvor og ivaretar personopplysninger på best mulig måte slik at uvedkommende ikke får innsyn eller har mulighet til å endre og påvirke personopplysningene. Vi benytter kun anerkjente IT leverandører, programvare og nettleverandører og har til enhver tid oppdaterte virusprogrammer installert på vårt utstyr. Vi tar sikkerhet på alvor og er opptatt av sensitivitet og sikring ved flytting av data internt på eget utstyr og mellom aktører som ledd i vår drift (for eksempel sending i epost, innsyn på skjerm av besøkende og på offentlige steder) etc.

INNSYN OG RETTING
I henhold til personopplysningsloven § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Steen & Finndatter AS, Olav Tryggvasonsgt 42, 7011 Trondheim. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

OPPBEVARING OG SLETTING
I henhold til personopplysningsloven § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Steen & Finndatter as lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende Norsk/Europeisk lovgivning.

Du kan når som helst kreve sletting av all personlig informasjon vi har om deg med unntak av opplysninger vi er nødvendig eller pliktig til å oppbevare i tråd med gjeldende regelverk, f.eks bokføringsloven.

Dersom du melder deg på automatisk registrerte epostmottak (nyhetsbrev, påmeldinger og annet), og du ikke ønsker å motta eposter fra oss lengre, klikk avbestillings-link som du som regel finner nederst i hver e-post du mottar fra oss. Ønsker du å bli slettet fra alle våre registre, send oss en e-post på grethe@steenfinndatter.no

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
I henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon – § 2-7 b. Bruk av informasjonskapsler/cookies er vi pliktig til å informere om hvilke informasjonskapsler (cookies) vi benytter på våre nettsider oa.

Ingen besøkende på våre nettsider har behov for eller mulighet til å opprette profil, laste opp bilder eller benytte kontaktskjema, og vi benytter heller ikke særskilte informasjonskapsler på for å overvåke besøksstatistikk, øke funksjonalitet osv på våre sider. Men dette antas å være inkludert i leveransene fra tredjepartsleverandører vi benytter oss av – slik som Youtube, Facebook, LinkedIN, domeneshop osv. Per Mai 2020 har Steen & Finndatter AS ingen benyttelse av informasjonskapsler utover de ordinære ved utlegg på Facebook, LinkedIN, Instagram ol.

Innebygd innhold fra andre nettsteder

Artikler på våre sider kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

13.05.2020 / Steen  & Finndatter AS