Om oss

Steen & Finndatter AS holder til i Trondheim. Vi er bedriftsrådgivere, prosessfasilitatorer, lederstøttere og coacher og kjører ulike prosesser i bedrifter for å forbedre relasjon og dialog – bygger emosjonell kompetanse, relasjonsferdigheter, dialog- og samtaleferdigheter og tilbakemeldingskultur.

ERFAREN PARTNER FOR NÆRINGSLIVET:

Grethe Steen og Siv Finndatter er gjennom Steen & Finndatter as et solid partnerskap for virksomheter som ønsker utvikling og endring. Vi har en unik blanding av kompetanse som bedriftens hjelpere. Vi har tilsammen 40 års erfaring som HR-folk, ledere, gründere, veiledere, undervisere, coacher, fasilitatorer og prosessledere. Vi har arbeidet med utallige bransjer, workshops, gruppeprosesser og endringsprosesser. Med bakgrunn fra bedriftsledelse, virksomhetsstyring, gründerskap, HR, ledelse, organsisasjonsutvikling, coaching og psykoterapi er vårt bidrag allsidig og helhetlig.

«Grethe og Siv er trygge og trivelige i prosessrommet. Det er god balanse mellom latter og alvor, de bistår i å få satt ord på ting, får ut essens, skaper rom til refleksjon og diskusjon og sikrer fremdrift. Vi opplevde at de veiledet gruppa trygt med profesjonalitet, fagkunnskap og tilgang på rik verktøykasse…» (Line Vikrem-Rosmæl, General Manager Scandic Lerkendal Trondheim)

Vår spesialitet er relasjonsbygging og vi er helt RÅ på dialog!! Og vi vet hva som skal til for å utvikle mennesker – i individer og i grupper!

Vår visjon/ide:

www.fotografeidsmo.no

Vi er opptatt av at det i fremtidens arbeidsliv ikke er teknologi, produkt og pris som skiller de gode fra de dårlige, men at det er MENNESKENE, RELASJONENE og SAMARBEIDET som utgjør forskjellen.

Fremtidens resultater skapes gjennom trygge relasjoner, rå dialog, emosjonell kompetanse, bevisst språk, tilbakemeldingskultur og robuste samarbeidskonstellasjoner. Vi i Steen & Finndatter ønsker ikke å bare snakke eller inspirere på dette – men å sørge for PRAKTISK TRENING – lærer opp i praktiske ferdigheter og verktøy. Og vi er opptatt av VARIG ENDRING ved å få jobbet over tid og å la folk stå i prosess sammen.

Vi jobber med to innfallvinkler: at LEDERE blir rigget mer i takt med behovene i fremtidens arbeidsliv – at de stimulerer de gode samtalene og relasjonene og går foran ifht rett fokus – og at MEDARBEIDERE tar en ansvarlig, aktiv rolle i å selv bidra til bedre samarbeid og dialog. Begge parter ved hjelp av en god verktøykasse med samtale- og relasjonsferdigheter!

Les nærmere om Grethe og Siv sin kompetanse og bakgrunn – profiler på LinkedIN:

https://www.linkedin.com/in/grethe-steen/

https://www.linkedin.com/in/siv-finndatter-396bb351/