Fagmateriale

Grethe og Siv har en brennende interesse for arbeidsliv og eksisterende og fremtidige menneskelige utfordringer knyttet til jobb. Begge sluker faglitteratur, og er aktive brukere av sosiale medier på faglige områder – og opererer hyppig med deling av artikler, tips, råd og i faglige diskusjoner. De søker å være helt i front på hva som rører seg, nasjonalt og internasjonalt og forsøker å bidra til diskusjon og å sette ulike viktige tema på dagsorden.

Begge er aktive skribenter og benyttes av flere fagtidsskrifter som artikkelforfattere når ulike leder- og arbeidslivstema skal på dagsorden.

Artiklene deles og siteres hyppig ute i allmennheten og de mest leste artiklene er nå samlet i et hefte som kan kjøpes. 60 sider/12 artikler. Ulike tema innen relasjon, ledelse og medarbeiderskap. Vi sender ut forløpende:

290,- for en pdf.
350,- for både pdf og hefte kr. 350,- (porto i tillegg om vi må sende)

Bestill ved å sende mail til: siv@steenfinndatter.no / grethe@steenfinndatter.no