Åpne arrangementer og webinarer

Vårt primærfelt er prosesser internt i bedrifter hvor vi kan jobbe tett på, og skape endring i de naturlige miljøene. Men vi supplerer også med åpne arrangementer hvor folk møtes, utveksler erfaringer, står i prosess sammen, lærer av hverandre, og utvikler seg sammen på tvers av bedrifter. Mest populært er:

 • Lederprogrammet «Smartere Ledelse». For deg som ønsker å oppnå større resultater gjennom økte relasjons- og dialogferdigheter. Ikke bare for folk i formelle lederroller – men for alle som skal lede og dra prosesser og aktiviteter på jobben, influere på andre mennesker, skape resultater gjennom andre og som ønsker en boost på kommunikasjons- og samhandlingsferdighetene. Passer for prosjektledere, fagansvarlige, rådgivere, tjenesteutviklere, ambassadører, endringsagenter etc. Programmet har gått jevnlig i mange år.  Basert på fire dagssamlinger fordelt over noen uker med hjemmearbeid mellom. Høsten 2024 er vi klar for enda en ny gruppe. Oppstart september 2024. Les mer om innhold på tidligere kurs: Smartere Ledelse September 2021
 • Medarbeiderkurs «Smartere medarbeiderskap gjennom dialogen» – Kommunikasjonskurs for deg som er ansatt et sted og som ønsker å få det enda bedre på jobb gjennom bedre relasjoner til kolleger og ledere. 6 timer, to ettermiddager/kvelder. Ingen datoer fastsatt. Ta kontakt. Les mer om inhold: Smartere Medarbeiderskap
 • Webinar (1 time) «Psykisk helse eller u-helse på jobb – Hva er varselsignalene du skal se etter hos medarbeidere og hva gjør du når du oppdager disse?» Webinaret passer for alle som i en eller annen grad har ansvar for folk og miljøer og arbeidsplasser, hvor ønsket er å forebygge god psykisk helse, og å bli tryggere på håndteringen av psykiske vansker når de oppstår. Kunne håndtere dette på en profesjonell og systematisk måte. Bli flinkere til å kommunisere, støtte og veilede den som trenger deg og din bistand. Se vår facebookside eller linkedIN-profil for arrangementsdatoer.
 • Webinar (2 timer) «Den krevende samtalen på jobben – Hvordan mestre de samtalene du gruer deg til».  Webinaret passer for alle som ønsker å bli flinkere til å håndtere de krevende samtalene på arbeidsplassen. Kunne håndtere de på en profesjonell og systematisk måte, redusere stress, og tåle å stå i ubehaget situasjonene gjerne gir. Bli flinkere til å kommunisere, gi uttrykk for egne meninger underveis, og støtte og veilede andre gjennom spenninger. Se vår facebookside eller LinkedIN-profil for arrangementsdatoer.
 • Inspirasjonsforedrag, frokostseminar, faginnlegg rundt temaer som lederferdigheter, dialog, relasjoner, kommunikasjon- og samtaleferdigheter, emosjonell kompetanse, fremtidens arbeidsliv, endringsledelse & endringsprosesser, psykisk helse på arbeidsplassen osv. Datoer fastsettes ved hver forespørsel..

Nærmere informasjon om lederprogrammet «Smartere Ledelse».

Rigg deg for fremtidens lederskap. Bli trygg på ferdigheter for fremtidens arbeidsliv. Jobb smartere – skap større resultater! Bli RÅ på dialog, relasjoner og emosjonell kompetanse. Bli med å skap fremtidens arbeidsplasser preget av tydelighet, robuste relasjoner, samarbeid og tilbakemeldingskultur.

Temaer:

 • Krav til fremtidens ledere; samtalene, dialogen og relasjonens plass
 • Coachende lederskap;  MOT i lederrollen og hvordan komme TETTERE PÅ den enkelte medarbeider
 • Samtaleferdigheter; dialog, lytting, oppmerksomhetstrening, verbalt/non-verbalt språk
 • Forsterkende og korrigerende feedback; tydeligheten og tilbakemeldingskulturens plass i fremtiden lederskap
 • Øving og trening på relasjonskompetanse / emosjonell kompetanse
 • Selvinnsikt som leder – hvem ER jeg i mitt lederskap, selvledelse, MÅL og VERDIER, bevissthet om styrker og svakheter og hvordan jeg påvirker og påvirkes av andre. Bevissthet om relasjonelle konstellasjoner på jobb

Passer for:

Mange flere innehar ledende posisisjoner i dagens arbeidsliv. Uten å nødvendigvis ha personalansvar eller formelt lederansvar skal mange lede og dra prosesser og aktiviteter fremover, og influere på andre mennesker. Kurset passer derfor ikke bare for eksisterende og kommende ledere & prosjektledere, men også for aktivitetsledere, fagansvarlige, rådgivere, tjenesteutviklere, ambassadører, endringsagenter ol. Alle som trenger å få folk med seg og skape resultater gjennom andre mennesker – og som ikke bare ønsker inspirasjon men også praktisk veiledning/øving under trygge rammer, for å sikre varig endring.

Arbeidsmåte:

Fire dager. Dagssamlinger med noen ukers mellomrom. Kombinasjon av bolker med miniteori og åpne, utforskende diskusjoner og praktiske øvelser i plenum, gruppearbeid og individuelt.

Liten gruppe – max 8 per gruppe. Vi sikrer en trygg, støttende gruppe for utveksling, faglige diskusjoner, og som følger hverandre i utviklingsprosessen. Vi skaper et laboratorium for eksperimentering, øving og utprøving av ferdigheter.

Praktisk:

 • Samling 1: to hele dager
 • Samling 2: én fulldag tre-fire uker senere
 • Samling 3: én fulldag 2-4 uker senere
 • Sted: Trondheim

Pris: 14.600 eksl mva. inkl lunsj og pausemat.

Påmelding: Send mail til: grethe@steenfinndatter.no eller siv@steenfinndatter.no Merk “Påmelding Smartere Ledelse”. NB! Liten gruppe. Maxantall. Fylles raskt.

Nærmere informasjon om  medarbeiderkurset «Smartere medarbeiderskap gjennom dialogen»

Et kommunikasjonskurs for «deg som er ansatt et sted» og som ønsker å få det bedre på jobb! Lær deg å jobb smartere – oppnå mer i relasjonene til kolleger og leder!

Rigg deg som fremtidens arbeidstaker. Bli RÅ på dialog, relasjoner og emosjonell kompetanse. Bli med å skap fremtidens arbeidsplasser preget av tydelighet, robuste relasjoner, samarbeid og tilbakemeldingskultur. Bli med på vårt kurs som går over to ettermiddager.

Tema:

 • Krav til fremtidens medarbeidere og ledere, selvinnsikt
 • Se verden fra andres perspektiv, tolkninger og mistolkninger
 • Dialogferdigheter, lytting, kroppsspråk, bruke sanseapparatet, empati og innlevelse
 • Tilbakemeldingskultur – om å ta og gi tilbakemelding – tydelighetens plass i fremtidens arbeidsliv

Å se verden fra andres perspektiv innebærer at du er oppmerksom på hvordan du lytter. Det vi ofte gjør, er å lytte med utgangspunkt i oss selv. Vi lytter ikke ferdig fordi vi er mere opptatt av å være i hodet og planlegge hva vi selv skal si. Skal vi kunne se verden fra den andre sitt perspektiv må vi sette i gang sanseapparatet. Vi må se, lytte, være nysgjerrig, legge merke til ansiktsuttrykk, kroppsspråk og toneleie. Kanskje stille et åpent spørsmål? Sørge for at vi forstår. Empati blir på den måten din innlevelsesevne.

Av og til kan det være lurt å spare på kunnskapen – men heller ha fokus på den andre. Noen ganger vil folk bare oppleve bli sett, hørt og forstått. Empati krever derfor i noen tilfeller at man legger bort fakta og problemløseren i seg, og tør å være stille og lytte.

På dette kurset tar vi også tak i måter vi mennesker tolker på, hvordan vi bruker tolkningene våre – hensiktsmessig/uhensiktsmessig, og viktigheten av å legge fordommer «langt inn i en skuff» når vi skal være i gode relasjoner med andre. Har du lyst å bli med?

Pris: 2.900 inkl. mva. inkl kaffe, te, enkel pausesnack

 • Datoer ikke fastsatt. Ta kontakt.
 • Sted: Trondheim, møtelokale annonseres i forkant av hvert kurs
 • Ved påmelding sendes mail til: grethe@steenfinndatter.no eller siv@steenfinndatter.no – merk “Påmelding medarbeiderkurs”.