Åpne arrangementer

Vårt primærfelt er prosesser internt i bedrifter hvor vi kan jobbe tett på, og skape endring i de naturlige miljøene. Men vi supplerer også med åpne arrangementer hvor folk møtes, utveksler erfaringer, står i prosess sammen, lærer av hverandre, og utvikler seg sammen på tvers av bedrifter. Mest populært er:

* Lederprogrammet «Smartere Ledelse». For deg som ønsker å oppnå større resultater gjennom økte relasjons- og dialogferdigheter. Fire dagssamlinger. Oppstart to grupper høsten 2018 – en i September og en i Oktober. Les mer i vedlagte pdf: Invitasjon Smartere Ledelse

* Medarbeiderkurs «Smartere medarbeiderskap gjennom dialogen» – Kommunikasjonskurs for deg som er ansatt et sted og som ønsker å få det enda bedre på jobb gjennom bedre relasjoner til kolleger og ledere. 6 timer, to ettermiddager/kvelder. Oppstart to grupper høsten 2018 – en i September og en i November. Les mer i vedlagte pdf: Invitasjon Smartere Medarbeiderskap

* Frokostseminar med temaer rundt dialog, relasjoner, emosjonell kompetanse, ferdigheter for fremtidens arbeidsliv osv. Datoer kommer..

 

Nærmere informasjon om lederprogrammet «Smartere Ledelse».

Rigg deg for fremtidens lederskap. Bli trygg på ferdigheter for fremtidens arbeidsliv. Jobb smartere – skap større resultater! Bli RÅ på dialog, relasjoner og emosjonell kompetanse. Bli med å skap fremtidens arbeidsplasser preget av tydelighet, robuste relasjoner, samarbeid og tilbakemeldingskultur.

Temaer:

 • Krav til fremtidens ledere; dialogen og relasjonens plass
 • Coachende lederskap og mot i lederrollen
 • Relasjonskompetanse / emosjonell kompetanse
 • Dialogferdigheter – samtaleteknikk, lytting, oppmerksomhetstrening og språk
 • Tilbakemeldingskultur – forsterkende og korrigerende feedback – tydelighetens plass i fremtidens lederskap
 • Nettverk – bevissthet om sosiale konstellasjoner på jobb
 • Selvinnsikt som leder – hvem ER jeg i mitt lederskap, mine MÅL og VERDIER, bevissthet om styrker og svakheter

Arbeidsmåte:

Fire dager. Dagssamlinger med noen ukers mellomrom. Kombinasjon av bolker med miniteori og åpne, utforskende diskusjoner og praktiske øvelser i plenum, gruppearbeid og individuelt.

Liten gruppe – max 8 per gruppe. Vi sikrer en trygg, støttende gruppe for utveksling, faglige diskusjoner, og som følger hverandre i utviklingsprosessen. Vi skaper et laboratorium for eksperimentering, øving og utprøving av ferdigheter.

Praktisk – gruppe 1:

 • Samling 1: 17 & 18. September 2018 kl. 9-16 (to dager)
 • Samling 2: 1. Oktober kl. 9-16
 • Samling 3: 22. Oktober kl 9-16
 • Sted: Trondheim, møtelokale annonseres senere

Praktisk – gruppe 2:

 • Samling 1: 15 & 16. Oktober 2018 kl. 9-16 (to dager)
 • Samling 2: 29. Oktober kl. 9-16
 • Samling 3: 19. November kl 9-16
 • Sted: Trondheim, møtelokale annonseres senere

Pris: 12.000 eksl mva. inkl lunsj og pausemat.

Påmelding: Send mail til: grethe@steenfinndatter.no – merk “Påmelding veiledningsgruppe høsten 2018”. NB! Liten gruppe. Maxantall. Fylles raskt.

 

Nærmere informasjon om  medarbeiderkurset «Smartere medarbeiderskap gjennom dialogen»

Et kommunikasjonskurs for «deg som er ansatt et sted» og som ønsker å få det bedre på jobb! Lær deg å jobb smartere – oppnå mer i relasjonene til kolleger og leder!

Rigg deg som fremtidens arbeidstaker. Bli RÅ på dialog, relasjoner og emosjonell kompetanse. Bli med å skap fremtidens arbeidsplasser preget av tydelighet, robuste relasjoner, samarbeid og tilbakemeldingskultur. Bli med på vårt kurs som går over to ettermiddager.

Tema:

 • Krav til fremtidens medarbeidere og ledere, selvinnsikt
 • Se verden fra andres perspektiv, tolkninger og mistolkninger
 • Dialogferdigheter, lytting, kroppsspråk, bruke sanseapparatet, empati og innlevelse
 • Tilbakemeldingskultur – om å ta og gi tilbakemelding – tydelighetens plass i fremtidens arbeidsliv

Å se verden fra andres perspektiv innebærer at du er oppmerksom på hvordan du lytter. Det vi ofte gjør, er å lytte med utgangspunkt i oss selv. Vi lytter ikke ferdig fordi vi er mere opptatt av å være i hodet og planlegge hva vi selv skal si. Skal vi kunne se verden fra den andre sitt perspektiv må vi sette i gang sanseapparatet. Vi må se, lytte, være nysgjerrig, legge merke til ansiktsuttrykk, kroppsspråk og toneleie. Kanskje stille et åpent spørsmål? Sørge for at vi forstår. Empati blir på den måten din innlevelsesevne.

Av og til kan det være lurt å spare på kunnskapen – men heller ha fokus på den andre. Noen ganger vil folk bare oppleve bli sett, hørt og forstått. Empati krever derfor i noen tilfeller at man legger bort fakta og problemløseren i seg, og tør å være stille og lytte.

På dette kurset tar vi også tak i måter vi mennesker tolker på, hvordan vi bruker tolkningene våre – hensiktsmessig/uhensiktsmessig, og viktigheten av å legge fordommer «langt inn i en skuff» når vi skal være i gode relasjoner med andre. Har du lyst å bli med?

Pris: 2.900 inkl. mva. inkl kaffe, te, enkel pausesnack

Praktisk to grupper á to kvelder høsten 2018:

 • Gruppe 1: Tirsdager 4 og 11. September kl. 16-19
 • Gruppe 2: Mandager 5. Og 12. November kl. 16-19
 • Sted: Trondheim, møtelokale annonseres senere

Påmelding: Send mail til: grethe@steenfinndatter.no eller siv@steenfinndatter.no – merk “Påmelding medarbeiderkurs høsten 2018”. NB! Liten gruppe. Maxantall. Fylles raskt.